Choose Your Perfect Plan From Us

We provide full service at every step
Free

NRE

 • 1 pronë të listuar
 • 30 ditë kohëzgjatja
 • Shitje: 1.5% shumës përfiton Norga Real Estate
 • Qera: Një qera e përfiton Norga Real Estate
 • Ndihmë e limituar
10.00

STANDARD

 • 2 prona të listuar
 • 30 ditë kohëzgjatja
 • Publikim standard
 • Ndihmë e limituar
95.00

GOLD

 • 25 prona të listuara
 • 60 ditë kohëzgjatja
 • Pronë e favorizuar
 • Ndihmë 24/7